The Zhang Group
Photo achive
Current members
  Name     Position     Contact

 Tierui Zhang

Principal Investigator tieruimail.ipc.ac.cn

 Geoffrey I.N. Waterhouse

Professor
(The University of Auckland)

 g.waterhouseauckland.ac.nz

 Chao Zhou

Research Fellow czhoumail.ipc.ac.cn

 Lu Shang

Research Fellow lushangmail.ipc.ac.cn

 Run Shi

Research Fellow shirunmail.ipc.ac.cn

 Yingying Wang

Postdoc wyy711163.com

 Xin Zhang

Ph.D. Candidate 466947094qq.com

 Jiahao Guo

Ph.D. Candidate guojiahao15mails.ucas.ac.cn

 Yunxuan Zhao

Ph.D. Candidate mauling126.com

 Xuyang Xiong

Ph.D. Candidate 1284743215qq.com

 Xuerui Zhang

Ph.D. Candidate zhangxuerui17mails.ucas.ac.cn

 Yulin Wang

Ph.D. Candidate wangyulin17mails.ucas.ac.cn

 Zhenhua Li

Master Candidate lizhenhua0617163.com

 Yuanshen Wang

Master Candidate 512942243qq.com

 Jiaqing Zhao

Master Candidate 1015472485qq.com

 Shiqi Zhou

Master Candidate zhoushiqi16mails.ucas.ac.cn

 Hongzhou Yang

Master Candidate yanghongzhou16mails.ucas.ac.cn

 Xiaoshuai Wang

Master Candidate 2290018524qq.com

 Zhaojun Yang

Master Candidate yangzhaojun17mails.ucas.ac.cn

Shuai Zhang

Master Candidate zhangshuai174mails.ucas.ac.cn
Alumni
  Name Contact   Name Contact
Yufei Zhao yufei.zhaomail.ipc.ac.cn Wei Wang wangwei615mails.ucas.ac.cn
Yitao Cao caoytmail.ipc.ac.cn Chunyun Yan ycy276311163.com
Qing Wang 577891797qq.com Hua Fan huafanmail.ipc.ac.cn
Chunfang Fan fanchunfang13mails.ucas.ac.cn Yong Peng pengyongmail.ipc.ac.cn
Huijun Yu yuhuijunok163.com Xiaodan Jia jiaxiaodan1989163.com
Guangbo Chen guangbo.chenmailbox.tu-dresden.de Zi Li lee081989163.com
Yinhu Cao yinhucaomail.ipc.ac.cn Jingjing Wu wujingjingmail.ipc.ac.cn
Tong Bian biantongmail.ipc.ac.cn Baihui Zhang baihui.zhgmail.com
Donghui Zhang dhzhangmail.ipc.ac.cn Yunhui Liang lyhmail.ipc.ac.cn